De laatste stilte

De laatste stilte In de eerste stilte na het zoveelste woord heeft het afscheid plaatsgevonden, niet de woorden, niet de taal was het waardoor wij elkaar niet verstonden. Wellicht de angst voor het ongezegde, een gevoel van ongemak maakte dat je opstond tegen mijn zin, het was de laatste stilte die ons onderbrak.

The gift

The gift The why in your questions is merely the spark of the flame which is called truth. The beauty in your eyes is merely the shadow of the mask which is called appearance. The spark the shadow are both merely a part of me which is called affection.

De gift

De gift Het waarom in je vragen is slechts de vonk van de vlam die waarheid heet. De schoonheid in je ogen is slechts de schaduw van het masker dat verschijning heet. De vonk de schaduw zijn beide slechts een deel van mij dat genegenheid heet.

Like water

Like water Standing before itself love tenderly averts her eyes, feelings like water find their way to recognition. So quiet, no touch can disturb the surface, love flows like water and in the end finds her reflection.

Gelijk water

Gelijk water Zo staand voor zichzelf slaat de liefde teder haar ogen neer, gevoelens gelijk water vinden als vanzelf de weg naar herkenning. Zo stil, geen aanraking kan het oppervlak verstoren, liefde stroomt gelijk water en vindt uiteindelijk haar spiegelbeeld.

Het water en de rots

Het water en de rots Na verloop van tijd wordt mijn hart op maat geslepen, het komen en het gaan hebben mijn ziel uitgesleten. Stukjes van mij neem jij met je mee als je langs me gaat, zo zijn wij samen en alleen en vinden wij altijd onze eigen weg. Als met water zelf, met…