Waarom schrijf ik

Waarom schrijf ik Waarom schrijf ik als ik zo weinig heb te zeggen als na iedere zin een punt verschijnt als na ieder woord de zin verdwijnt. Zoveel wereld, zo weinig letters mij gegeven, de inkt verdroogd, het papier vergeeld alles lijkt herhaald, herzien alles zo vaak uitgebeeld. Ik leg mijn hand op dit papier,…

Benoem mij dan

Benoem mij dan Leer mij je huid kennen waaronder ik je kracht verborgen weet. Leer mij je hart kennen waarvan ik de zwaarte ken het verdriet misschien verzachten kan. Leer mij mezelf kennen en benoem mij dan alsof ik een deel van jouw leven ben.

De waarheid

De waarheid Het onaantastbare bijna aangeraakt, het onzichtbare bijna gezien; mijn hand strekte zich uit, aarzelend op zoek naar jou. Te laat, te laat, ‘k verloor mijzelf in zoete warmte en in bittere kou. Het onuitsprekelijke bijna gezegd, het onmogelijke bijna gedaan; zacht strelend spraken mijn woorden, zonder aarzeling leerden ze mij jouw huid kennen,…