Gedichten van mijn opa, Jacobus (Jaap )Mulder

Overgang

Overgang Aan jou die achterbleef: treur niet om mij, ik ben niet verder weg maar dichterbij. Bevrijd uit ‘t knellend vat dat lichaam heet, waarin soms vreugde was maar ook veel leed, zweef ik nu vrij, gelukkig, ongehecht; een muur tussen ons is al geslecht. Zend mij je blijheid toe, niet je verdriet. Verdriet hoort…

Mijn kind

Mijn kind Een geest opeens als een lentewind, In blauwe ogen, wijd en klaar. En zachte haren heeft mijn kind, blond golvend als de korenaar. Soms, als hij met zijn open lach, aan zomerstralen denken doet, word ik treurig en denk ach! dat jij volwassen worden moet. Jacobus (Jaap) Mulder, 1912 – 1992

Geluk

Geluk Ach, hoe wij ook zoeken of trachten te vinden, het wil maar niet komen het laat zich niet binden Wij zoeken en worstelen om het te vangen. Veroveren veel en toch blijft het verlangen Slechts in kleine momenten die hebben bestaan, zien wij nu het geluk dat voorbij is gegaan Jacobus (Jaap) Mulder, 1912 -…

Moeder

Moeder (1 januari 1966) Ik had het voorrecht, in je laatste dagen je broze lichaam naar je stoel te dragen en voor die ene keer dat ik je heel voorzichtig droeg, kuste je mijn wang en zei je, vreemd genoeg, “dank je” tegen mij. Jij die ontelbaar keren mij in jouw armen hebt gedragen, en…

Ik loop alleen

Ik loop alleen om te zeggen tot jou, ik ben eenzaam. Doch het kan mij niet deren want mijn hart dat jou kent zegt, dat je ook eenzaam bent. Ik loop alleen men vraagt waarom en ik zeg zonder schromen ik verzamel mijn dromen. Dromen over de nacht die ik met jou doorbracht. Ik ben…

Volwassen

Volwassen De trap is klaar, hij is geverfd in kleuren. De treden grijs, de muren groen want groen zijn ook de deuren. De lijsten om de deur zijn grijs, in ‘t midden van de tred ligt wijs het zwarte vlak voor het gemak, want alles kan gebeuren. De trap is klaar, de verf bedekt de…

Big Bang

Big Bang Het Al in hogere gewelven maakt een beelt’nis van zichzelve, deelt dat in miljarden delen en zegt daarbij tot die velen: Luister goed, dit zijn mijn wensen: eenmaal worden jullie mensen. Ik strooi je uit in het heelal, je zult gedurende je val in gedachten, daden, dromen dichter bij elkaar weer komen. Aan…

Puber

Puber Het vuur is hard, hart smeult in vuur. Met eromheen de grauwe muur van moeten en niet mogen. Daarbuiten heerst een kille mist met lijken, in betonnen kist die waakzaam kijken met koude ogen. Vlam die door grauwe muren slaat, beschimpt, door dode monden haat. Vlucht, ziek, terug achter je muur ofwel, je schaart…