Stil protest

Stil protest Hoeveel woorden nog voor hoeveel nachten terwijl ik schrijf voortleef wat heeft een woord te zeggen met altijd dezelfde ademtocht, een reis langs zwarte ramen op vleugels van twijfel. Is dit dan waarheid: woorden openen deuren – stilte ook, soms schrijf ik ‘s nachts op de muren.

Uitgesproken stil

Uitgesproken stil Onuitgesproken woorden dwarrelen vrolijk rond tussen allerlei gedachten, als ik de glimlach zie om je mond. Mensen zijn bang om van elkaar te houden. Ze verschuilen zich angstig achter het muurtje dat ze bouwden. Die onuitgesproken woorden kunnen onze verbondenheid verklaren, maar op afstand staan wij te zuchten en te maren. De vriendschap…

Dit leven

Dit leven Dit leven niet verstoren, alles laten zoals ‘t is. Van mij zal geen mens wat horen, ik zorg wel dat ik me niet vergis. Dit leven niet verstoren, alles uitgekiend, geen fouten maken. Van mij zal geen mens wat horen, ik zal mijn programma wel afmaken. Dit leven niet verstoren, rustig voor een…

Boodschap

Boodschap Ik kijk je aan, we zijn beiden stil. Ik zie in je ogen een boodschap die ik zeker weten wil. De stilte, je weet dat die wil zeggen dat onze band niet breekt. Alleen, we moeten nu onze grenzen verleggen. We zijn stil, mijn pen spreekt.