De gift

De gift Het waarom in je vragen is slechts de vonk van de vlam die waarheid heet. De schoonheid in je ogen is slechts de schaduw van het masker dat verschijning heet. De vonk de schaduw zijn beide slechts een deel van mij dat genegenheid heet.

Afscheid

Afscheid De tranen voorbij het verdriet voelt oud, alsof het altijd al zo is geweest en misschien is dat ook wel zo, misschien is dat de waarheid: het afscheid verborgen in elk woord, elke beweging die je maakt. Het aanraken te ver weg of wezenlijk te dichtbij. Soms gaat alles veel te snel en altijd…

Waarheid

Waarheid Waarheid is een woord, slechts acht letters vormen het concrete waaraan het toebehoort. Nog nooit kon iemand bewijzen dat de waarheid was datgene waarin de mens geloofde, en nog nooit kon iemand aantonen dat de vlam ooit doofde, want op de waarheid zo gevreesd heeft nog nooit iemand een antwoord kunnen geven, niemand is…

De grens

De grens Te vroeg nog voor de laatste grens. Het is nog geen tijd voor de waarheid, en als er vragen zijn is het nog geen tijd voor antwoorden. Nog een reis te gaan, alles zo bekend; de tranen, het verdriet dat zo dichtbij me staat. Zal ik weggaan, kan ik vergeten; het is te…

De waarheid

De waarheid Het onaantastbare bijna aangeraakt, het onzichtbare bijna gezien; mijn hand strekte zich uit, aarzelend op zoek naar jou. Te laat, te laat, ‘k verloor mijzelf in zoete warmte en in bittere kou. Het onuitsprekelijke bijna gezegd, het onmogelijke bijna gedaan; zacht strelend spraken mijn woorden, zonder aarzeling leerden ze mij jouw huid kennen,…