Sonnet – Willem Kloos

Sonnet Ik ben een God in ‘t diepst van mijn gedachten, En zit in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en ‘t al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor ‘t heffen…

Van de Zee – Willem Kloos

Van de Zee Aan Frederik van Eeden De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining, De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet; De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning, Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet. Zij wist zichzelven af in eeuwige verreining, En wendt zich altijd òm…

Code – Gerrit Achterberg

Code De levenskracht die gij eenmaal bezat verdeelt zich nu over het abc. Ik combineer er sleutelwoorden mee en open naar uw dood het zware slot. Het is, in ‘t vers, de figuratie: God, te vinden met de letters g, o, d, in deze volgorde, maar niet per se, ook andere formaties kunnen dat. Iedere…

Insomnia – Jean Pierre Rawie

Insomnia De lange uren tussen slapen en waken, terwijl de regen de seconden tikt – Het beetje tijd waarover je beschikt vergaat aan zulke nutteloze zaken. Het hoge doel waarop je had gemikt, het lager doel waartoe je mocht geraken; en waaraan zelfs geen dood een eind kon maken, ons beider onverbrekelijk conflict. De regen…

Dit alles – Jean Pierre Rawie

Dit alles Ik was je kwijt voordat ik je bezat, ik heb je al gemist voor ik je kende; er is klaarblijkelijk nog meer ellende dan ik voor mogelijk gehouden had. En elke keer dat wij elkaar bekenden, en alles wat je zogenaamd vergat – Ik zou iets voor ons willen doen, maar wat ik…