Tesserae

Tesserae stilaan breek ik rond jou in scherven fragmenten verwonden slaan barsten littekens in kleur beschadigd onbeschermd versplinter ik voor jou als glas ongenaakbaar schaamtevol stof waar niemand blijft daar ontsta ik opnieuw verlangen voegt zich mozaïek voor de ziel

Martin Luther King

Martin Luther King De Vredes Koning is ten tweede maal gestorven. Wij mensen zijn weer met zijn lot begaan. Treuren om Hem, die stierf voor de vrede haten de stakker die het heeft gedaan. Hij stierf twee maal. Hoe vaak wij Hem vermoorden? Wat hebben wij de minste zijner broeders aangedaan? “Hij die het zwaard…

Op adelaars vleugelen

Op adelaars vleugelen Op adelaars vleuglen gedragen door de bruisende zee van de tijd gedragen op adelaars vleuglen tot in ‘t hart van de eeuwigheid over hoogten en bergen en dalen steeds dichter bij d’eeuwige kust de vleuglen zijn sterk die mij dragen de vleuglen op welke ik rust. En onder diezelfde vleuglen verwijderd van…

Puber

Puber Het vuur is hard, hart smeult in vuur. Met eromheen de grauwe muur van moeten en niet mogen. Daarbuiten heerst een kille mist met lijken, in betonnen kist die waakzaam kijken met koude ogen. Vlam die door grauwe muren slaat, beschimpt, door dode monden haat. Vlucht, ziek, terug achter je muur ofwel, je schaart…

Big Bang

Big Bang Het Al in hogere gewelven maakt een beelt’nis van zichzelve, deelt dat in miljarden delen en zegt daarbij tot die velen: Luister goed, dit zijn mijn wensen: eenmaal worden jullie mensen. Ik strooi je uit in het heelal, je zult gedurende je val in gedachten, daden, dromen dichter bij elkaar weer komen. Aan…

Volwassen

Volwassen De trap is klaar, hij is geverfd in kleuren. De treden grijs, de muren groen want groen zijn ook de deuren. De lijsten om de deur zijn grijs, in ‘t midden van de tred ligt wijs het zwarte vlak voor het gemak, want alles kan gebeuren. De trap is klaar, de verf bedekt de…

Ik loop alleen

Ik loop alleen om te zeggen tot jou, ik ben eenzaam. Doch het kan mij niet deren want mijn hart dat jou kent zegt, dat je ook eenzaam bent. Ik loop alleen men vraagt waarom en ik zeg zonder schromen ik verzamel mijn dromen. Dromen over de nacht die ik met jou doorbracht. Ik ben…

Moeder

Moeder (1 januari 1966) Ik had het voorrecht, in je laatste dagen je broze lichaam naar je stoel te dragen en voor die ene keer dat ik je heel voorzichtig droeg, kuste je mijn wang en zei je, vreemd genoeg, “dank je” tegen mij. Jij die ontelbaar keren mij in jouw armen hebt gedragen, en…